Voorrangsregels| Alle Regels Omtrent Voorrang! Tips & Info

Voorrangsregels

Als je in het verkeer bent merk je dat je voor het grootste deel te maken hebt met voorrang. Het is belangrijk om de regels te kennen anders kun je ongelukken veroorzaken. Om deze reden zijn de voorrangsregels tijdens het auto theorie examen zo belangrijk De voorrangsregels zorgen er ook voor dat het verkeer geordend is. Er ontstaat geen drukte of chaos. De voorrangsregels gelden voor alle bestuurders en in sommige gevallen ook voor voetgangers. Hangt ervan af op welke manier voorrang wordt aangeduid.

Wat is voorrang?

heeft recht doorgaand verkeer altijd voorrang? Voorrang in het verkeer betekent dat je recht hebt om als eerst te rijden daarna de andere bestuurders. Voorrang regels kan met voorrang verkeersborden of verkeerstekens aangeduid worden. In sommige gevallen zie je een voorrangsbord dan hoef je helemaal niet te twijfelen over voorrang. Maar is er ook een verkeerslicht aanwezig dan dien je deze te volgen. In geval de verkeerslichten niet werken dan moet je de voorrangsborden volgen. Voor de voorrangsregels tram geldt dit dus ook.

Uitvoeren voorrang

Wanneer heb je voorrang van rechts? Als je een bijzondere verrichting gaat maken hebben de voetgangers en weggebruikers voorrang. Wat is een bijzondere verrichting? Als je uit een uitrit komt behoort dit tot een bijzondere verrichting. Wanneer je uit een uitrit komt dien je te kijken voordat je verder rijdt. Als je in een inrit gaat moet je ook stoppen en de andere bestuurders voorrang geven. Hetzelfde geldt voor parkeren. Jij gaat uiteindelijk stilstaan, maar andere moeten geen last hebben van jou, daarom ga je hun eerst voorrang moeten geven. Zelfs voetgangers hebben in zo een situatie voorrang.

Zebrapad voorrangsregels

Weet je dat een zebrapad ook tot voorrang behoort? Als voetgangers voor een zebrapad staan ga je hun eerst voorrang moeten verlenen. Pas als ze zijn overgestoken mag je doorrijden. Als je een voetganger geen voorrang geeft kan je hem aanrijden en dit is levensgevaarlijk waarbij je geen boete, maar celstraf krijgt.

Voorrangsvoertuigen

De voorrangsregels gelden op voorrangswegen, maar ook voor voorrangsvoertuigen. De voorrangsvoertuigen zijn politie, brandweer en ambulance. Ook de trams hebben voorrang. Motorvoertuigen, brom, snorfietsen, brommobiel, voertuigen voor invaliden, fietsen, ruiters en de rij- en trekdieren en vee geleiders hebben ook voorrang.

Voorrangsvoertuigen herken je met sirenes en blauwe zwaailichten. Ze maken dit niet zomaar aan. Er wordt een opdracht uitgevoerd, waardoor zij volledig toegang moeten hebben in het verkeer. Als jij als bestuurder zo een voertuig ziet aankomen dien je te vertragen of stoppen zodat zij langs kunnen. Behalve deze bestuurders hebben militaire colonne en een rouwstoet ook voorrang.

Fouten voorrangsregels

Het meest gebruikte voorrangsregel zegt dat je voorrang moet geven aan bestuurders van rechts op een gelijkwaardig kruispunt. Maar toch maken velen die fout. Er wordt voorrang gegeven aan bestuurders die rechts van jou voorgesorteerd staat en dit mag helemaal niet. Bestuurders die uit de straat rechts van jou komen hebben voorrang. Nog een fout die gemaakt wordt is dat de mensen denken dat rechtdoorgaand verkeer voorrang heeft voor afslaand verkeer. Rechtdoorgaand verkeer op dezelfde weg en vanuit dezelfde richting gaat wel voor afslaand verkeer.

Voorrangsregels zijn net als andere regels belangrijk. Je dient je te houden er aan anders kunnen er ongelukken veroorzaakt worden of je kunt een boete krijgen. Het geldt ook voor voorrangsregels fietsers.