Afbuigende Voorrangsweg | Onze Tips & Informatie helpen je op weg

Afbuigende voorrangsweg: betekenis en verkeersregels

Een afbuigende voorrangsweg is een speciale soort voorrangsweg waar wegen elkaar niet recht kruisen, maar eerder afbuigen naar links of rechts. Hier is wat je moet weten over deze wegconfiguratie en de bijbehorende verkeersregels.

Definitie van een afbuigende voorrangsweg

Een afbuigende voorrangsweg heeft voorrang op een kruispunt en maakt een bocht in plaats van rechtdoor te gaan. Deze wegen worden aangeduid met specifieke verkeersborden, zoals het voorrangsweg of voorrangskruispunt bord, vaak vergezeld van onderborden die aangeven naar welke richting de weg afbuigt.

Herkennen van een afbuigende voorrangsweg

Het verkeersbord voor een afbuigende voorrangsweg wordt gekenmerkt door een rode driehoek, waarin een zwarte pijl of streep aangeeft naar welke kant de weg afbuigt.

Belangrijke verkeersregels

Als je op een afbuigende voorrangsweg rijdt, moet je voorrang verlenen aan alle bestuurders die het kruispunt benaderen.

Bij het naderen van een afbuigende voorrangsweg en het zien van bord B6, moet je voorrang geven aan alle andere bestuurders die de voorrangsweg volgen of verlaten.

Ondanks dat je al op de voorrangsweg rijdt, is het altijd aan te raden om je richtingaanwijzer te gebruiken, zodat andere weggebruikers kunnen zien naar welke richting je afbuigt op de afbuigende voorrangsweg.